ไม่มีบัญชีกรุงไทย กู้ได้ทันที 100,000 บาท อนุมัติง่าย รู้ผลทันที ทุกอาชีพ.

ไม่ต้องมีคนคํ้า ไม่มีบัญชีกรุงไทย กู้ได้ทันที 100,000 บาท อนุมัติง่าย รู้ผลทันที ทุกอาชีพ

กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ Smart Money วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้เเต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ยื่นขอสินเชื่อได้เเล้วตั้งเเต่วันนี้เป็นต้นไป จุดเด่นของสินเชื่อคือ คนที่ไม่ได้เปิดบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อนี้ได้ แถมไม่ต้องมีคนคํ้า หรือหลักประกัน แค่มีเงินเดือนเกิน 30,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ทันที

ใครที่สามารถกู้สินเชื่อ Smart Money ได้บ้าง?

  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารประกอบที่ใช้สมัครสินเชื่อ

1. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5. Statement

  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อ Smart Money สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โทร. 02 – 111 – 1111