เปิดลงทะเบียน สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ แค่มีสมุดฝากธ.ออมสิน กู้ได้ 100,000 บาท

มีแพลนจะแต่งงาน ท่องเที่ยว หรือศึกษาต่อ ? มาทางนี้เลย “สินเชื่อชีวิตสุขสันต์” เพื่อเพิ่มสีสันให้ชีวิต

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือไปหลายตัวมาก และนี่ก็เป็น 1 ในสินเชื่อของออมสินที่น่าสนใจไม่แพ้กัน สำหรับใครที่กำลังมีแพลนศึกษาต่อ ท่องเที่ยว แม้กระทั่งแต่งงาน หากต้องการค่าใช้จ่ายเพื่อเติมสีสันให้ชีวิต สินเชื่อนี้อาจจะตอบโจทย์ ลองไปอ่านรายละเอียดสินเชื่อกันเลย

รายละเอียด สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สนใจสมัครสินเชื่อ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

1. อยู่ในวัยที่ทำนิติกรรมได้ทางกฏหมาย และที่สำคัญคือต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว

2. แต่ถ้าหากเป็นผู้เยาว์ แล้วต้องการสมัครสินเชื่อชีวิตสุขสันต์โดยใช้สลากออมสินพิเศษของตัวเองเป็นหลักประกัน ก็จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้

4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

จำนวนเงินที่ทางธนาคารให้กู้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,0000 บาท
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท

* เงินกู้ทั้งสองแบบที่กล่าวมาข้างต้นขึ้นอยู่กับว่าใช้หลักทรัพย์อะไรเป็นหลักประกัน*

‌ดอกเบี้ย

 • ตามที่ธนาคารกำหนด

‌ระยะเวลาที่ผู้กู้ต้องชำระคืน

1. สำหรับเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี เริ่มชำระคืนเป็น “รายเดือน” พร้อมดอกเบี้ยงวดแรก ได้ตั้งแต่เดือนที่กำหนดว่าต้องชำระคืนตามสัญญาได้เลย

2. กรณีใครที่ต้องการจะกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยที่ขอชำระคืนเป็นการโปะเงินรวดเดียว คือเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวจบเมื่อครบสัญญา ก็ทำได้เช่นกัน โดยจะเป็นขั้นตอนอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงินจัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปี โดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญา

3. เงินกู้เบิกเกินบัญชี จะพิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

ใช้หลักทรัพย์อะไรเป็นหลักกประกันได้บ้างนะ ?

(1.) สลากออมสินพิเศษ

 • เป็นของผู้กู้เอง หรือเป็นของบุคคลอื่น (ที่เป็นบุคคลธรรมดา) ซึ่งต้องเป็นของทางสาขาที่ให้เรากู้
 • อายุสลากต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันฝากที่ระบุในสลาก
 • ต้องไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • สลากต้องไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น ผู้เยาว์ต้องการกู้เองโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตัวเองเป็นหลักประกัน
 • ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกันก็ได้ แต่สลากต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท ต่อการกู้ในแต่ละครั้ง
 • กรณีที่มูลค่าของสลากสูงกว่าจำนวนเงินที่ให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค)
 • สลากที่เราใช้เป็นหลักประกัน จำเป็นต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

(2.) สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน)

 • เป็นของผู้กู้เอง หรือเป็นของบุคคลอื่น (ที่เป็นบุคคลธรรมดา) ซึ่งต้องเป็นของทางสาขาที่ให้เรากู้
 • สมุดเงินฝากต้องไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอนด้วย ให้ถือเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 • สมุดเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกัน ก็จำเป็นต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคารเช่นเดียวกัน

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115